Tiskové prohlášení

Lucie Groene Odkolek ve věci podaného trestního oznámení v souvislosti

se šířením lží v reportáži České televize.

Ráda bych tímto informovala, že v souvislosti s "reportáží" České televize, ve které je prostřednictvím televizního vysílání šířeno bezprecedentní množství lží

o mojí osobě, jsem podala trestní oznámení. V současné chvíli toto trestní oznámení vyšetřuje PolicieČR, a to na pokyn příslušného státního zastupitelství v Praze. Rozsahem a počtem lží v této reportáži a skutečností, že jsou redaktorem České televize prezentována jako "ověřená a dokázaná fakta" veřejnosti, jsem opravdu šokována. Seznam nepravdivých tvrzení, které vedly k trestnímu oznámení a srovnání se skutečností je možné najít zde: https://www.odkolek.com/prehled-nepravdivych-tvrzeni-ct

Neexistuje žádná žaloba, kterou bych podávala na United Bakeries a snahy uvádět veřejnost v omyl tvrzením, že existuje jakýsi spor "o pekárny" Odkolek je obyčejné šíření lží ze strany autora reportáže. Jediný soudní spor vede nadační fond Odkolek a to proti "realitní kanceláři" Odkolek s.r.o., kterou založila soukromá osoba po vzniku nadačního fondu s tím, že teprve po podání žaloby ze strany fondu tuto s.r.o. převedla na UB. V této věci nikdy nešlo o již od roku 1913 neexistující rodinnou firmu Fr.Odkolek, naopak jsem to já, kdo neustále poukazuje na to, že ani jedna z tzv. "pokračovatelů" firmy Fr. Odkolek nebyly a nejsou právními nástupci. Je tedy nesmysl, že bych si kladla nároky na něco, o čem tvrdím, že neexistuje.

Se zástupci United Bakeries a.s. jsem jednala od roku 2018 o vzniku nadačního fondu Odkolek a to ve velmi otevřené a konstruktivní atmosféře. Mylně jsem se v roce 2018 domnívala, že se jedná skutečně o pokračovatele firmy Fr. Odkolek, jak je prezentováno. Jednání firmy a způsob komunikace se změnil až po změně vlastníka v roce 2019.

 

Vzhledem k připravované fúzi s Penam a.s. (Agrofert) bylo společností United Bakeries a.s. rozhodnutí o konečné formě spolupráce se vznikajícím nadačním fondem Odkolek neustále odsouváno. Mezitím jsem pro činnost nadačního fondu Odkolek (v listopadu 2018) zaregistrovala (nepotravinářské) ochranné známky. Fond byl založen v únoru 2019. Toto vedlo k právnímu (nikoliv soudnímu) sporu o ochranné známky, který v současné době vedeme u příslušných úřadů. Apelovala jsem od začátku sporu několikrát na zástupce United Bakeries a.s., aby respektovali vznik nadačního fondu Odkolek, v jehož čele jsou dva přímí potomci rodu.

Spor "o Odkolek" jsem nevyvolala já, ale UB tím, že napadly registrace ochranných známek pro nadační fond Odkolek. Teprve poté jsem se musela obrátit na právní zástupce a ti po přezkoumání registrací konstatovali, že ochranné známky z 90. let nemusí být platné. Proto podali žádost o jejich zrušení. Z tohoto důvodu také evropskýúřad řízení o námitkách United Bakeries a.s. k 4.12. 2019 pozastavil. O týden později mě kontaktoval autor reportáže s tím, že předstíral zájem o moje snahy o restaurování hrobky Odkolků. Ukázalo se myslím jasně, že jeho cílem bylo maximálně poškodit mojí důvěryhodnost na veřejnosti.

 

Zásadní problém vidím v tom, že United Bakeries a.s. se z jakéhosi důvodu domnívají, že mají generální práva na cokoliv, co se jmenuje Odkolek, protože jejich právní zástupci účelově tvrdí, že se podle nich jedná pouze o “slovo”, které si koupili. Svoje nároky odvozují od ochranných známek, které byly registrovány v 90. letech bez toho, aby se jednalo o právní nástupce firmy Fr. Odkolek.

Během posledního jednání s United Bakeries a.s. mi bylo opět řečeno, že jejich postoj zůstává i nadále ten, že Odkolek není příjmení, ale pouhé “slovo”. 

Reagovala jsem tak, že jsem jednání ukončila a všem přítomným zástupcům oznámila, že v tom případě začnu příjmení mých předků Odkolek znovu užívat já. Došlo k tomu tedy jako důsledek chování zástupců UB na konci, nikoliv na začátku, naší spolupráce.

 

Důležité je uvědomit si, že "mlynář Odkolek" je sice pro mnohé nejznámnější, ale v historii rodu ve skutečnosti spíše nevýznamnou osobností. Smyslem práce fondu měla být i lepší informovanost o osobnostech rodu, které se mnohokrát velmi významně zapsaly do naší historie. Nechtěla jsem připustit, aby si firma, kterou v té době navíc vlastnila zahraniční společnost, navždy "privatizovala" staré české příjmení pro zvýšení prodeje svých produktů.

Od roku 2018 pracuji na knize a scénáři k filmu o historii rodu, cílem nadačního fondu Odkolek je především bádání a mapování historie mých předků Odkolků. Domnívám se, že přidání druhého příjmení Odkolek je v současné situaci logické rozhodnutí.

 

Naopak společnost United Bakeries a.s. užívala v minulosti k propagaci svých produktů informace o historii Odkolků včetně odkazů na moje přímé předky, aniž by s touto rodinou měla něco společného, případně byla právním nástupcem firmy Fr. Odkolek. Nevím o žádné negativní reportáži na toto téma. V minulosti se velmi často zmiňoval šlechtický původ Františka Serafína Odkolka, vzhledem k tomu, že máme společné předky, tedy i mých předků. Nevím o žádné reportáži na toto téma. Nevím ani o žádné srovnatelné reportážiČeské televize, která by se tak masivně pokusila zničit pověst soukromé osoby.

Soudní spor nadační fond Odkolek vs. realitní společnost Odkolek

 

Jediný soudní spor ve věci Odkolek vede nadační fond Odkolek proti realitní společnosti Odkolek s.r.o. Důvodem je to, že poté, co byl založen nadační fond Odkolek, založila soukromá osoba blízká United Bakeries a.s. vlastní realitní společnost Odkolek s.r.o. (jako jediný majitel) a následně začala fondu Odkolek vyhrožovat žalobami s tím, že požadovala, aby se nadační fond Odkolek přejmenoval tak, aby jeho název “neobsahoval slovo Odkolek”. Nadační fond neměl jinou možnost než reagovat žalobou s tím, že toto považuje za nekalé jednání. Teprve poté byla realitní společnost Odkolek s.r.o. jejím majitelem (právníkem společnosti United Bakeries a.s.) převedena na United Bakeries a.s.

Nehodlám spekulovat, jaké důvody mají určité osoby k tomu, aby byla veřejnost kompletně dezinformována o skutečné podstatě sporu. Takové obelhávání veřejnosti je nepřípustné. Jsem opravdu velmi zklamaná tím, že se k něčemu takovému nechala zneužít Česká televize.

Další právní kroky zvážím po ukončení vyšetřování Policií ČR.

 

Lucie Groene Odkolek

 

Kontakt:

lucie@odkolek.com