Groene_Odkolek2.jpg

Mezi priority DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT patří: 

 

1.) důslednější ochrana zvířat, živočichů, přírody a životního prostředí

2.) větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu

3.) přísnější tresty za týrání zvířat – nepodmíněné odnětí svobody

4.) zákaz vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do Turecka a dalších zemí mimo EU. Zlepšení podmínek pro převážená zvířata po ČR a do zemí EU

5.) zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování

6.) zákaz množíren, tzv. továren na štěňata – přísné postihy

7.) zlepšení podmínek chovu zvířat, např. zákaz klecových chovů

8.) zákaz pokusů na zvířatech - využití alternativních metod

9.) zákaz využívání všech druhů tzv. divokých zvířat v cirkusech v ČR

10.) zákaz dovozu pravých kožešin do ČR – z chovu tzv. kožešinových zvířat z jiných zemí – nepodporovat chov zvířat na kožešiny

11.) zákaz používání zábavní pyrotechniky - přednost před tzv. zábavou by měla mít ochrana lidí, zvířat, majetku a životního prostředí

12.) zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR bez výjimky

13.) zrušení výjimky zabíjení zvířat bez omráčení - zejména při rituálních porážkách; zákaz zvířecích rituálních obětí

14.) zrušení pouťové atrakce s názvem "Jízda na ponících"                                              

15.) maximální podporu /zejména finanční - na pokrytí všech nákladů/ státu (krajů i měst) útulkům, azylům a spolkům zabývajícím se pomocí