Nadační fond Odkolek byl založen 22. února 2019. Naším cílem je především badatelská činnost, dokumentace a péče o památky spojené s historiií Odkolků/Odkolků z Újezdce, zastupování a pozitivní propagace rodu, který na našem území více než 800 let spoluvytvářel českou historii. 

Odkolkové/Odkolkové z Újezdce a jejich historie patří pravděpodobně k těm nejméně zmapovaným českým rodům. Jedním z mála historiků, kteří se jejich působení v českých dějinách věnovali, byl například Zdeněk Doubravský v knize "S erbem a kordem". Tato kniha mapuje pouze historii některých členů rodu, pocházejícího z mladoboleslavska.

 

Nadační fond Odkolek si dále klade za cíl dlouhodobě podporovat lepší znalost české historie, založenou na faktech. V rámci badatelské činnosti se nám minulém roce podařilo na základě zápisů ověřit údaje o příchodu Antonína Kryštofa Odkolka do Roudnice nad Labem, a také matriční údaje týkající se jeho otce, Ferdinanda Maximiliána Odkolka z Újezdce. Přímým potomkem Antonína Kryštofa Odkolka je jak zakladatelka nadačního fondu paní Lucie Groene Odkolek, tak člen správní rady fondu, pan Slobodan Soldán. Ten je zároveň přímým potomkem Františka "Franze" Antonína Serafína Odkolka, pohřbeného na Malostranském hřbitově, a to spolu s jedním se svých synů, Františkem Serafínem Odkolkem. Jedním z projektů nadačního fondu je také rekonstrukce této hrobky. Hrobka Odkolků na Vyšehradském hřbitově byla bohužel v 80. letech obětována archeologickému průzkumu a zničena, ostatky Jindřicha Odkolka (syna Františka Serafína Odkolka) a Marie Odkolkové roz. Trödlové odvezeny neznámo kam. Také starší hroby roudnických Odkolků již neexistují. Z tohoto důvodu je pro nadační fond Odkolek prioritou, zachránit alespoň hrobku na Malostranském hřbitově. Pro tento účel hledáme zdroje financování nákladných oprav.

Nadačnímu fondu Odkolek se podařilo dohledat velké množství "odkolkovských" archívů, které skončily v archívech, v současné době pracujeme na vyhodnocení informací, které se zde nacházejí. Minulý rok jsme měli možnost, společně se zástupci památkářů, navštívit jinak nepřístupný zámek Batelov. Bohužel jsme museli zkonstatovat, že jediné zachovalé erby Odkolků z Újezdce, kterým kdysi zámek patřil, jsou zde v katastrofálním stavu.  

Podrobnosti o jednotlivých aktuálních projektech budeme průběžně zveřejňovat zde.