top of page

Analýza Rady pro rozhlasové a televizní vysílání: Reportér Vondráček v reportáži České televize "Šlechtična z bulváru" nemluvil pravdu.

Analýza RRTV konstatovala, že redaktor ČT Vondráček nemluvil pravdu, když tvrdil, že rodinná větev paní Lucie Odkolek "neměla s podnikatelskou rodinou Odkolků-pekařů nic společného", a to proto, že obě rodiny měly společné předky. V reportáži je navíc věcný rozpor mezi nedoloženým tvrzením reportéra, že o sobě Lucie Odkolek měla tvrdit, "že je potomkem podnikatelského pekařského rodu" a skutečností.

Dále se v obsahové analýze Rady pro rozhlasové a televizní vysílání uvádí, že "hlavní problém představuje redakční skutkové tvrzení, že portrétovaná „Tvrdí o sobě, že je potomkem podnikatelského pekařského rodu – a zároveň šlechtična“ z hlediska průkaznosti toho, že to portrétovaná o sobě tvrdí. [...] Své tvrzení se tvůrci reportáže pokusili doložit poukazem na zveřejněný materiál o historii rodu Odkolků v příloze deníku Právo, který však nenapsala Odkolek [...] Materiál proto není důkazem tvrzení paní L. Groene Odkolek o svém původu. [...] V reportáži je věcný rozpor mezi tvrzením reportéra o autorizaci materiálu v Právu ze strany paní L. Groene Odkolek a skutečným autorstvím materiálu, které bylo dokumentováno v obraze. [...] Smysl zařazení těchto ukázek z reportáže je v tom, že jsme v nich hledali potvrzení nebo vyvrácení výše citovaného skutkového tvrzení reportéra o tom, že paní L. Groene Odkolek o sobě něco v materiálu v příloze deníku Právo tvrdila. Jak je vidět z ukázek, ona sama tam  nic netvrdí. [...] Když reportér tvrdí, že rodinná větev paní Odkolek neměla s podnikatelskou rodinou Odkolků-pekařů nic společného, nemluví pravdu, protože obě rodiny měly společné předky." konstatuje se v materiálu analytického odboru Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.


bottom of page