top of page

Analýza RRTV k vyjádření "proklamovaného odborníka" pro Reportéry ČT působí nepatřičně a jeho zařazení vyvolává pochybnosti.

Vyjádření údajného "odborníka" Kotačky pro pořad Reportéři ČT je příliš subjektivní, působí nepatřičně a vyvolává pochybnosti. [...] na vyjádření z pozice odborníka je také obsah příliš subjektivní. Vyjádření působí nepatřičně a zároveň vyvolává pochybnost o odborně-neutrální pozici tohoto proklamovaného historika a genealoga, o jehož vyjádření se v záležitostech rodového původu Odkolků a jejich potomků reportáž opírala. Respondent zde působí jako nositel vyhraněného názoru bez odborného vztahu k věci a vzniká otázka, jestli by nemělo být zařazeno vyvažující vyjádření jiného názoru.

"Zařazení tohoto vyjádření do reportáže je problematické" píše se v analýze. [...] na vyjádření z pozice odborníka je také obsah příliš subjektivní. Vyjádření působí nepatřičně a zároveň vyvolává pochybnost o odborně-neutrální pozici tohoto proklamovaného historika a genealoga, o jehož vyjádření se v záležitostech rodového původu Odkolků a jejich potomků reportáž opírala. Respondent zde působí jako nositel vyhraněného názoru bez odborného vztahu k věci a vzniká otázka, jestli by nemělo být zařazeno vyvažující vyjádření jiného názoru", píše se v analýze. [...] Markantním problémem je opakované použití redakčního skutkového tvrzení, že paní L. Groene Odkolek o sobě tvrdí, že je potomkem pekařského rodu Odkolků a že má šlechtický původ.[...] Problém reportáže je v tom, že neprokázala, že paní L. Groene Odkolek o sobě tvrdí, že je potomkem pekařů-Odkolků a šlechticů-Odkolků. Z hlediska zákona by měl divák dostat takové informace, aby si na jejich základě mohl svobodně vytvořit vlastní názor. Takové informace o tomto jednom z klíčových obsahových prvků v reportáži divák nedostal.Při tvorbě publicistického pořadu může být na rozdíl od zpravodajství uplatněn autorský projev. Vyjádření autorského pohledu na zpracované téma v publicistickém pořadu je běžnou vlastností publicistiky a z hlediska zákona to není na závadu. Podstatné je, aby informace k tématu, které publicistický pořad obsahuje, byly korektní, tedy aby byly prezentovány s dodržením zásad objektivního a vyváženého informování. V případě reportáže Šlechtična z bulváru ovšem monitoring přinesl poznatky, že v některých případech se to tvůrcům reportáže nepodařilo." konstatoval analytický odbor Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k reportáži "Šlechtična z bulváru".

bottom of page