top of page

Předseda Rady ČT: Reportáž „Šlechtična z bulváru“ nebyla založena na ověřených údajích, autoři nedbali na přesnost a nestrannost. Porušili Kodex ČT v několika bodech.

Jan 13, 2022

Podle předsedy Rady ČT bylo v reportáži mimo jiné uvedeno, že ve článku deníku Právo o sobě Lucie Groene Odkolek měla tvrdit, že je potomkem šlechtické rodiny, ale nic takového zde netvrdí. Dále v reportáži zpochybnili informace Lucie Groene Odkolek o jejím vzdělání, ale Česká televize nedoložila, jak se informace o vzdělání pokusila zjistit.

Předseda Rady ČT Pavel Matocha uvedl na svém profilu na sociální síti Facebook, že Rada ČT dala za pravdu Lucii Odkolek ve věci její stížnosti na porušení Kodexu ČT autory reportáže „Šlechtična z bulváru“, tedy redaktora Davida Vondráčka a odpovědného dramaturga Marka Wollnera. Mimo jiné Matocha informoval, že „Rada zjistila několik vážných pochybení autorů pořadu. Rada konstatovala, že reportáž porušila několik bodů Kodexu ČT, zejména body 5.6 (autoři nedbali na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečností) a 5.8 (reportáž nebyla založena na ověřených údajích). Konkrétně například v reportáži bylo uvedeno, že Lucie Groene Odkolek o sobě tvrdí, že je potomkem šlechtické rodiny a dokládají to článkem v deníku Právo, ve kterém ovšem Lucie Groene Odkolek nic takového netvrdí a ani tvrdit nemůže, protože není autorkou předmětného článku. Nebo v reportáži zpochybnili informace Lucie Groene Odkolek o jejím vzdělání („Lucie Groene Odkolek tvrdí, že studovala v USA a také v Německu, kde se ale nedá dohledat žádná závěrečná práce s jejím jménem“.) Česká televize ovšem nedoložila, jak se informace o vzdělání pokusila zjistit.“ Již předchozí opakované žádosti Lucie Odkolek o doložení údajné komunikace s filmovou školou a univerzitou, Česká televize odmítla.

bottom of page