top of page

Rada ČT vyzvala generální ředitele Dvořáka, aby z nepravdivých a neověřených tvrzení v reportáži "Šlechtična z bulváru", vyvodil důsledky.

Jan 13, 2022

Kontrolní orgán České televize konstatoval několikeré porušení Kodexu ČT a vyzval Petra Dvořáka, aby jí sdělil, jaké z vážných pochybení autorů reportáže "Šlechtična z bulváru", vyvodí důsledky. Rada konstatovala, že autoři nedbali na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečností a reportáž o Lucii Odkolek nebyla založena na ověřených údajích.

V tiskovém prohlášení, které vydal kontrolní orgán České televize po svém zasedání 12. ledna 2022, se mimo jiné uvádí, že „Rada ČT konstatovala, že pořad Reportéři v příspěvku Šlechtična z bulváru několikrát porušil Kodex ČT, a vyzvala generálního ředitele, aby jí sdělil, jaké z toho vyvodí důsledky.“ Dále je v tiskovém prohlášení uvedeno, že „ Rada ČT dala ve velké míře za pravdu Lucii Groene Odkolek, která si opakovaně stěžovala na pořad Reportéři ČT.  V obsáhlé analýze reportáže „Šlechtična z bulváru“, která byla předmětem stížnosti, Rada ČT zjistila několik vážných pochybení autorů pořadu. Rada konstatovala, že reportáž porušila několik bodů Kodexu ČT, zejména body 5.6 (autoři nedbali na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečností) a 5.8. (reportáž nebyla založena na ověřených údajích).

bottom of page