top of page

Soud rozhoduje, zda se bývalý šéfredaktor Reportérů ČT Marek Wollner bude muset omluvit Lucii Odkolek za nepravdivá tvrzení, která o ní šířil.

Sep 2, 2023

Wollner stojí u soudu kvůli tvrzením, že si Lucie Odkolek "vymýšlela šlechtický titul, skvostné vzdělání a nárok na ochranné známky pekárny Odkolek z holdingu Agrofert". Lucie Odkolek u soudu předložila dokumenty prokazující její původ i absolvované studium na Humboldtově univerzitě a filmové škole v USA. Naproti tomu bývalý šéfredaktor Reportérů ČT, odpovědný za pravdivost obsahu reportáže "Šlechtična z bulváru", zatím žádné přesvědčivé důkazy ke svým tvrzením předložit nedokázal.

Marek Wollner byl jako dramaturg zodpovědný za pravdivost reportáže, kterou o Lucii Odkolek nechal odvysílat 2. března 2020. U soudního řízení ve věci žaloby na ochranu osobnosti, kterou na Wollnera podala právní zástupkyně Lucie Odkolek, se ukazuje, že informace, které o Lucii Odkolek Wollner šířil ještě tři roky poté, nejsou pravdivé. Wollner nejdříve utvrzoval soud, že Lucie Odkolek údajně neuvedla ve svém životopisu informaci o přerušení studia na Humboldtově univerzitě. Po přečtení životopisu se ale ukázalo, že Wollner nemluvil pravdu. Informace o přerušení studia a také o jeho znovuzahájení v roce 2019 v životopisu uvedena byla. Wollner rozdíl mezi jeho tvrzením a skutečností poté vysvětloval tak, že si "toho nevšiml", protože životopis Lucie Odkolek o jedné straně nečetl celý. Jako svědka k tvrzení, že Lucie Odkolek měla žalobou požadovat ochranné známky "pekáren Odkolek" si Wollner pozval autora reportáže Davida Vondráčka. Ten v reportáži opakovaně "citoval" z údajné žaloby Lucie Odkolek o ochranné známky. Ta ale neexistuje, za tuto žalobu vydával Vondráček jinou žalobu nadačního fondu na Odkolek s.r.o. (více k této žalobě viz KAUZA ODKOLEK). U soudu se ukázalo, že Vondráček text údajné žaloby Odkolek ohledně ochranných známek předložit nedokáže. Ze svědecké výpovědi Vondráčka dále vyplynulo, že Vondráček nebyl schopný předložit důkaz o tom, kdy a kde měla Lucie Odkolek o sobě říkat, že má šlechtický titul. Údajně ho k tomuto tvrzení v reportáži vedly "nepřímé důkazy", které ovšem také nepředložil. Na dotaz soudu, proč si Vondráček studium Lucie Odkolek neověřil přímo u ní, písemnou žádostí o zaslání dokumentů, redaktor uvedl, že jí chtěl "konfrontovat" osobně. Ani poté, co mu Odkolek na otázku ohledně vzdělání odpověděla "osobně", žádný písemný dotaz ohledně doložení studia jí poté nezaslal. Vysvětloval to mimo jiné tím, že se mu už "sama neozvala".

bottom of page