top of page

Wollnerovi Reportéři ČT údajně nedokázali ověřit, jestli Lucie Odkolek absolvovala filmovou školu v USA. Její absolventský film ale měla Česká televize k dispozici již od roku 2009!

Aug 12, 2020

Neexistují žádné důkazy, že se redaktor České televize skutečně pokusil kontaktovat filmovou školu, kde Lucie Odkolek absolvovala obory režie a filmová produkce. Ředitel a spolumajitel filmové školy navíc vysloveně uvedl, že ho nikdo z České televize nekontaktoval. Kuriozní je, že Česká televize s Odkolek (tehdy provdané Groene) již v roce 2009 jednala o odvysílání jejího absolventského filmu, adaptaci povídky Jana Nerudy. Redakce Reportéři ČT Lucii Odkolek nikdy nepožádala o doložení tohoto studia.

Redaktor České televize údajně nemohl ověřit skutečnost, že Lucie Odkolek absolvovala v USA filmovou školu Motion Picture Institute of Michigan. K jeho tvrzení, že se o to údajně pokusil neexistuje žádný důkaz. Ředitel filmové školy vysloveně uvedl, že ho nikdo z České televize nekontaktoval. Lucie Odkolek netušila až do odvysílání reportáže "Šlechtična z bulváru", že Wollnerova redakce má v plánu její studium zde zpochybnit. Zcela absurdní je skutečnost, že střihačkou absolventského filmu byla dlouhodová spolupracovnice pořadu Reportéři ČT, a podílela se na něm celá řada studentů české filmové školy v Písku. Česká televize dokonce s Odkolek (tehdy provdané Groene) již v roce 2009 jednala o odvysílání jejího absolventského filmu. Jednalo se o adaptaci povídky Jana Nerudy, Přivedla žebráka na mizinu. Ironií osudu je, že film se věnuje tématu pomluvy a jejího dosahu na lidský život.

bottom of page