top of page

Zástupkyně Ombudsmana: Reportáž "Šlechtična z bulváru" nebyla nevyvážená a Reportéři ČT nijak neprokázali svoje tvrzení.

Feb 24, 2022

"Žurnalista nesmí podle názoru Nejvyššího správního soudu zamlčovat či zkreslovat fakta, lhát, nedostatečně si ověřit prezentované skutečnosti. Minimálně tvrzením, že Lucie Odkolek není potomkem rodu Odkolků a jejím označením jako šlechtičny, pořad Reportéři ČT uvedené porušil, protože tvrzení nijak nedoložil", uvedla zástupkyně veřejného ochránce práv.

Mgr. Monika Šimůnková, zástupkyně veřejného ochránce práv dospěla k závěru, že „RRTV pochybila, když Českou televizi nevyzvala, aby tvrzení v reportáži „Šlechtična z bulváru“ o tom, že Lucie Odkolek není potomkem rodu Odkolků a že se označuje za šlechtičnu, prokázala, a dále RRTV pochybila, když v části týkající se vysokoškolských studií neposoudila reportáž jako nevyváženou“. Dále poukázala, že „reportáž neobsahovala žádný jednoznačný, přímý důkaz, který by její studium zpochybnil (např. vyjádření zástupce vysoké školy) ú…)[…] Přesto reportáž v této části vyznívá tak, že vysokou školu nevystudovala. […] Žurnalista nesmí podle názoru Nejvyššího správního soudu zamlčovat či zkreslovat fakta, lhát, nedostatečně si ověřit prezentované skutečnosti. Minimálně tvrzením, že Lucie Odkolek není potomkem rodu Odkolků a jejím označením jako šlechtičny, pořad Reportéři ČT uvedené porušil, protože tvrzení nijak nedoložil, upozornila zástupkyně Ombudsmana. „Publicistika sice obsahuje hodnotící soudy, ale současně by měla stát na faktech, tedy prokázaných/doložených tvrzeních. Informace o tom, že stěžovatelka není potomkem rodu Odkolků, resp. že o sobě tvrdí, že je potomkem šlechtické větve tohoto rodu, ale takovým faktem není; reportáž ani první, ani druhé jednoznačně nedokládá. Současně opakuji, že v případě šlechtického původu stěžovatelky se nejedná o izolované sdělení uprostřed reportáže. Uvedené sdělení tvoří název reportáže, je zmíněno v úvodním slovu a dále se s ním pracuje (např. vystoupení historika, který vysvětluje, proč lidé hledají mezi svými předky osobu šlechtického původu)“, uvedla Mgr. Šimůnková v písemném vyjádření zaslaném Radě pro televizní a rozhlasové vysílání.

bottom of page