top of page

ROUDNICE 

Roudnickou větev Odkolků založil Antonín Kryštof Odkolek

(*1674 Mlázovice - 10.5.1740 Roudnice)

Antonín Kryštof byl podle Ottova slovníku naučného a Riegrova slovníku vnukem Viléma Jindřicha barona Odkolka z Újezdce. Byl nejen z dnešního pohledu prvním "podnikatelem Odkolkem".  Antonín Kryštof Odkolek se roku 1707 oženil s “Magdalenou, dcerou urozeného pána Pavla Březiny z Roudnice”. Mezi roudnické měšťany byl Antonín zapsán 5. července 1713. Antonín ale rozhodně není prvním Odkolkem, který by měl vztah k Roudnici. Jeho děd, baron Odkolek z Újezdce (jak uvádí Ottův slovník naučný) dohlížel na financování rekonstrukce roudnického zámku. Právě jemu musel slavný stavitel Antonio Porta "skládat účty".

 

Jan Odkolek

 (*25.9.1755 Roudnice - 17.4. 1823 Roudnice)

Pravnuk Antonína Kryštofa Odkolka, Jan Odkolek, byl majitelem roudnického řeznictví a mydlářské manufaktury, dědečkem budoucího mlynáře a pekaře Františka Serafína Odkolka, a 5xpradědečkem zakladatelky nadačního fondu Odkolek, Lucie Groene Odkolek. S dcerou roudnického starosty, Josefou Odkolkovou roz. Štěpanovskou,

měli celkem třináct dětí. Dospělosti se dožili jen Frederika Josefa Odkolek (4xprababička Lucie Odkolek), Antonín Adalbert Odkolek a František Antonín Odkolek (otec Františka Serafína Odkolka a 4xpraděd člena správní rady nadačního fondu Odkolek, Slobodana Soldána).

bottom of page