top of page
Search

Žaloba na ČT: Zaslechnuto u soudu I.

Rozhodnutí prvoinstančního soudu bylo natolik absurdní, že nám to nedalo, abychom se nepodělili o největší absurdity. Vedle toho, že soudce odmítl provést naše (všechny!) listinné důkazy, jasná tvrzení v reportáži "Šlechtična z bulváru" se snažil vysvětlovat jako "nadsázku", případně prý vůbec nebylo nic takového řečeno. Například prý nikdo v reportáži netvrdí, že bych o sobě říkala, že jsem šlechtična. Tak schválně, jestli máte stejný názor:


6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page