top of page
Search

Žaloba na ČT: Zaslechnuto u soudu II:

Zatímco Obvodní soud pro Prahu 5 řeší žalobu na bývalého šéfredaktora Wollnera, který mimo jiné veřejně zcela nepravdivě napsal, že se prý si Lucie Odkolek "vymýšlela vzdělání", a odkazoval na nepravomocný výsledek u Obvodního soudu pro Prahu 4 s tím, že se to právě tam mělo prokázat - ve skutečnosti právní zástupce České televize před soudem po celou dobu tvrdil, že cílem reportáže prý vůbec nebylo, aby si diváci mysleli, že Lucie Odkolek "prováděla něco nekalého". Prý jen redakce vedená Wollnerem "nebyla schopna informace ověřit".


10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page