top of page
Search

Žaloba na ČT: Zaslechnuto u soudu V.

Soudce Obvodního soudu pro Prahu 4, Mgr. Michael Květ, s klidem konstatuje, že Česká televize Lucii Odkolek "použila jako nástroj v boji" proti těm, se kterými Česká televize "není sympatizant". A to prý je normální, a pokud jste kandidovali na politickou funkci (na opačné straně), musíte se smířit s tím, že Českou televizí budou v rámci jejího boje "dotčeny vaše city".


80 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page