Ve věci žaloby na Českou televizi v souvislosti s "reportáží", ve které šíří Česká televize neuvěřitelné množství naprostých lží o mojí osobě, proběhlo první stání. Další je naplánováno na leden 2022. To je vzhledem k množství důkazů, které jsme předložili pochopitelné. Česká televize doposud nepředložila jediný důkaz k urážlivým tvrzením v reportáži.  

Na jejich autory bylo podáno trestního oznámeníChtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se odmítli k výrobě něčeho takového (i přes enormní osobní nátlak autora) propůjčit, protože vím, že to nebylo jednoduché.

AKTUÁLNĚ

Divák České televize, pan Tomáš Ježek (syn "otce privatizace" Tomáše Ježka) byl uznán vinným z urážky na cti.

Pan Ježek sice při šíření nepravdivých informací o mojí osobě vycházel z níže uvedených lží v reportáži, a z toho, že mu šéfredaktor Wollner tvrdil, že tyto informace o mě jsou pravdivé, ale orgán, který o potrestání Ježka rozhodoval, konstatoval, že si pan Ježek měl tyto informace sám ověřit. Zjistil by, že se jedná o lži.

Obvodní soud pro Prahu 6 (zatím nepravomocně) rozhodl, že se Lenka Hornová, která v reportaži vystupovala jako "kolegyně", o které jsem údajně měla poskytnou nevhodné informace deníku Blesk, nemluvila pravdu a musí se omluvit. 

Seznam lží, uvedených v reportáži:

Lživé tvrzení ČT #1: Nedá se ověřit moje tvrzení, že jsem v Michiganu absolvovala filmovou školu.

Skutečnost: Absolvovala jsem filmovou školu dokonce jako nejlepší v ročníku

Nikdo z České televize mě nikdy nepožádal o bližší informace, případně o doložení mých údajů o studiu.  Jedná se o vyslovenou lež autora reportáže, redaktora České televize. Pokud by projevil zájem, ráda bych mu s ověřením pomohla.

NIKDY se mě na filmovou školu nezeptal, přesto předstíral divákům, že nebylo možné jej doložit. Ve skutečnosti dostal můj absolventský film dokonce několik cen a dostal se do finále mezinárodního filmového festivalu v Hollywoodu. O cenách na filmovém festivalu v Michiganu se dokonce psalo v filmařském magazínu VUE. Trailer absolventského filmu najdete zde, byl  zde již mnoho let online k dispozici. Vyjádření filmové školy, které odmítla lživé tvrzení České televize zde.

Lživé tvrzení ČT #2: Není možné ověřit moje údaje o studiu na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Údajně se na Humboldtově univerzitě "nepodařilo dohledat nic, co by odpovídalo jménu Lucie Groene".
Skutečnost: Tiskové oddělení Humboldtovy univerzity toto písemně odmítlo s tím, že něco takového univerzita neprohlásila. Ve skutečnosti jsem dokonce v době, kdy ČT údajně neúspěšně "pátrala" po mém studiu, aktivně pokračovala v denním studiu na HU. To jsem redaktorovi jasně řekla, tato část mé věty byla ale odstřihnuta. Záběry, které byly použité v reportáži, měly dělat dojem skryté kamery a vyvolat pocit, že jsem byla tajně zachycena ve chvíli, kdy říkám něco nepravdivého. Ve skutečnosti pocházely z veřejného slyšení u volební komise a s natáčením zde jsem předem dala souhlas - jako každý z kandidátů. Toto slyšení bylo dokonce vysíláno online a byl z něho pořizován záznam. Všechny informace, které jsem poslancům poskytla, byly pravdivé, a mohla jsem je kdykoliv na požádání doložit. Nikdo z poslanců ani přítomný redaktor České televize zájem neprojevil. Česká televize mi na můj dotaz později odmítla sdělit, kde informace o mém studiu konkrétně “hledala”. Kuriozní je také tvrzení redaktora, že pátral po mých záznamech pod jménem Groene, když sám jinde uvádí, že jsem v té době byla provdána Krugová.

 

Lživé tvrzení ČT #3: Podala jsem žalobu na podnik, do jehož vlastnictví patří i pekárny s názvem Odkolek.
Skutečnost: Neexistuje žádná žaloba, kterou bych podala na “podnik, do jehož vlastnictví patří pekárny s názvem Odkolek”. Neexistující žaloba měla navíc údajně následovat poté, co jsem začala užívat další příjmení Odkolek. Ve skutečnosti jsem s United Bakeries jednala od poloviny roku 2018, tedy ještě s jedním příjmením Groene. Společnost měla k dispozici správné a pravdivé údaje o mém původu. Důvodem byla tehdy spolupráce na rekonstrukci hrobky Odkolků. To bylo také před tím, než firmu United Bakeries převzal Agrofert. Od převzetí Agrofertem se styl jednání velmi změnil. Nejen, že měla tato firmy po celou dobu přesné a pravdivé informace o mém přibuzenství k Odkolkům, byla jsem to naopak já, kdo po několika měsících jednání zjistil, že tato firma se sice prezentuje jako nástupce firmy Fr.Odkolek, ve skutečnosti tomu tak ale není. Ke sporům i přesto toto zjištění došlo nikoliv kvůli tomu, že bych si já kladla nějaké nároky, ale ve chvíli, kdy začalo docházet k právním útokům na nadační fond Odkolek. Druhé jméno jsem začala používat až v době, kdy jsme kontakty přerušili a začala jsem na veřejnosti zastupovat nadační fond Odkolek. Určitou motivací byla logicky i skutečnost, že jsem při posledním jednání se zástupci firmy ke svému překvapení zjistila, že United Bakeries prezentují účelově příjmení mých předků za “slovo”, na které si dělají jakási generální práva. Právě arogantní chování právních zástupců společnosti, kteří se pokoušeli degradovat jméno Odkolků na název produktů jejich pekárny, která vznikla po roce 1990 resp. po roce 2000, mě šokoval. V té době se navíc jednalo o firmu, která měla sídlo v Lucembursku. I přes tyto skutečnosti jsem žádnou žalobu na “pekárny Odkolek” nepodávala.

Lživé tvrzení ČT #4: Údajně se budu u soudu domáhat, aby pekařská firma odstranila ze svého názvu jméno Odkolek.
Skutečnost: Žádné takové soudní řízení neexistuje. Jediné soudní řízení, které probíhá, je žaloba nadačního fondu Odkolek, týkající se realitní společnosti Odkolek s.r.o. Tu si až po vzniku nadačního fondu Odkolek založila soukromá osoba. Tato osoba byla jediným majitelem. Obratem začala prostřednictvím vlastní právní kanceláře pod hrozbami žalob požadovat po nadačním fondu Odkolek, aby se přejmenoval. Odkazovala se na skutečnosti, že vlastní firmu stejného jména. Nadačnímu fondu Odkolek tedy nezbylo nic jiného, než reagovat žalobou u Městského soudu. Teprve poté jediný majitel této realitní kanceláře převedl tuto na United Bakeries. Ty tak vstoupily do sporu z vlastní vůle. Nedá se samozřejmě vyloučit, že se jednalo od začátku o pokus oklikou takto ohrozit nadační fond Odkolek ze strany United Bakeries. V této souvislosti je zarážející, že redaktor České televize v době finálního střihu znal aktuální termín přeloženého jednání u soudu, na jednání jsem ho vysloveně pozvala, protože bylo znát, že vůbec nechápe podstatu sporu, Natož, kdo s kým vede jaký spor. Reportáž nechala ČT odvysílat, aniž by na jednání soudu počkala.

 

Lživé tvrzení ČT #5: Žaluji pekárny za užívání mého údajného rodového jména, a žádám od soudu rozhodnutí, že firma Odkolek užívá název neoprávněně, bez mého souhlasu.
SkutečnostŽádná taková žaloba neexistuje.

Lživé tvrzení ČT #6: Tvrdím, že jsem potomkem pekařského podnikatelského rodu z 19. století, po němž jsou pekárny pojmenovány.
Skutečnost: Netvrdím a nikdy jsem netvrdila, že "jsem potomkem pekařského podnikatelského rodu", proto to v reportáži není nikde doložené. Naopak tvrdím, že ani jedna společnost, která se prohlašuje za "pokračovatele Fr. S. Odkolka" nemá s tímto nic společného. Mám s Františkem Serafínem Odkolkem společné všechny jeho předky - jeho dědeček Jan Odkolek z Roudnice nad Labem byl zároveň mým 5xpradědečkem.

Tyto informace jsou známé, dokonce jsem o svých příbuzenských vztazích sama informovala i autora reportáže, který mě oslovil s vymyšlenou záminkou, že chce natočit rozhovor o plánované opravě hrobky Odkolků. Na toto vůbec nereagoval. O několik měsíců později předstíral, že se prý vydávám za potomka Fr.S. Odkolka a on objevil, že to tak není! Můj zájem o opravu hrobky pramení z toho, že jde zde pohřbený František "Franz" Odkolek, otec "mlynáře" Odkolka a zároveň mladší bratr mojí pra..babičky Frederiky J. Odkolek. Pro moje aktivity týkající se mapování historie našich společných předků Odkolků není zásadní, že se jedná o předky Fr. S. Odkolka, ale především, že se jedná o moje přímé předky a také předky dalšího člena správní rady fondu, pana Soldána. Pan Soldán je dokonce přímým potomkem Františka "Franze" Odkolka. O vzniku nadačního fondu Odkolek nebyla v reportáži žádná zmínka. V souvislosti s generálními nároky, které si činí United Bakeries na užívání jména, je dobré upozornit na skutečnost, že to jsou právě dnešní firmy, které se prezentují jako “Fr. Odkolek”, které nemají se skutečnou firmou Fr. Odkolek nic společného. Uvádějí dokonce špatný rok založení - 1850. Ve skutečnosti byla firma Fr. Odkolek založena 13. května roku 1867 a existovala do 6. srpna 1913. Dnešní firmy nejsou ani právními nástupci akciové společnosti, která vznikla 5. dubna 1912 a byla znárodněna v roce 1947. Svojí přisvojenou identitu „Odkolek“ zakládají pouze na koupených ochranných známkách, které si jiné společnosti zaregistrovaly až v 90. letech. Teprve poté, co na základě těchto ochranných známek začaly útoky na nadační fond Odkolek, podali moji právní zástupci žádost o jejich zrušení. Nic jiného nebylo možné, i přes moje snahy vysvětlit zástupcům této společnosti, že si nemohout nárokovat práva, která mají pouze přímí potomci rodu Odkolků. 

Lživé tvrzení ČT #7: Údajně pocházím z jakési “vedlejší řeznické větve” Odkolků, která s “pekařem Odkolkem” nesouvisí.
Skutečnost: Další lež autora reportáže. Jediní “řezníci” Odkolkové z Roudnice mezi mými předky byli pouze moji společní předkové s Františkem Serafínem Odkolkem. Jeho dědeček, roudnický řeznický mistr Jan Odkolek, byl zároveň mým 5xpradědečkem. Narodila jsem se jako Pavelková, protože se pravnučka Jana Odkolka (dědečka Františka Serafína Odkolka) provdala za JUC. Františka Pavelku, vrchního finančního inspektora z Říčan. I přes změnu příjmení se na skutečnosti, že jsem přímý potomkem (v pokrevní přímé linii) nic nemění. Její matka (moje 4xprababička) Frederika Josefa roz. Odkolek byla starší sestrou Františka “Franze” Antonína Serafína Odkolka (otce Františka Serafína). Byla také starší sestrou Antonína Odkolka, který se přiženil do rodiny roudnického mlynáře Jana Kubíka (majitele slavného vodního  mlýna v Roudnici). Takto se do rodu roudnických Odkolků dostalo poprvé (a ještě před narozením Františka Serafína), mlynářské řemeslo.

Lživé tvrzení ČT #8: Již zmíněná Frederika Josefa Odkolek je prezentována jako moje “vzdálená prababička”, což má vyvolat dojem, že se nejedná o pokrevní příbuzenství, ale jakési vzdálené, vzniklé například jen přivdáním do rodiny. Údajně se k ní pouze “hlásím” a tato větev prý šla v “dalších generacích jinými cestami. Byli to většinou řezníci a s podnikatelskou rodinou Odkolků pekařů neměli nic společného.”

Skutečnost: Absolutní výmysl. Z větve, resp. potomků Frederiky Josefy nebyl nikdo “řezník”. Naopak, jednalo se o státní úředníky, případně důstojníky české armády. Jak řečeno, jediní řezníci mezi mými předky byli právě mojí společní předkové s Františkem Serafínem Odkolkem - manžel Frederiky a můj pra...dědeček byl dokonce svědkem sňatku Franze Odkolka a Anny roz. Johnové. Tvrzení, že mezi sebou spříznění potomci sourozenců Odkolků neměli nic společného "s podnikatelskou rodinou pekařů”, je tedy nesmysl. Posledním “mlynářem a pekařem” byl prakticky jen syn Františka Serafína Odkolka, Jindřich. Jindřich Odkolek byl dokonce svědkem na svatbě svých roudnických příbuzných. To svědčí naopak o vzájemně dobrých kontaktech. Po jeho smrti Zdenka Pinkasová roz. Odkolek a její společník Vincenc Götzl firmu prodala. To dokonce v té době vedlo k masivnímu protestu českých pekařů, kteří argumentovali, že tradiční česká značka byla prodána německým (rakouským) průmyslníkům. Ani v této větvi již nebyli Odkolkové žádní “podnikatelé pekaři”, protože akciová společnost Fr. Odkolek ve Vysočanech již od začátku nepatřila rodině Odkolků, ale akcionářům. Josef Odkolek byl v té době například českým poslancem.

Lživé tvrzení ČT #9: Nepodložená a nesmyslná obvinění České televize údajně potvrdili významní genealogové.
Skutečnost: Další lež. Rodokmen, který potvrzuje, že jsem přímým potomkem rodu Odkolků resp. Odkolků z Újezdce vypracovala významná česká genealožka, která byla v minulosti dokonce garantkou genealogického pořadu České televize, Tajemství rodu. V reportáži se naopak jako "významný genealog" prezentuje řadový a naprosto nevýznamný zaměstnanec archívu v Brně, který navíc odkazuje na jím spravovanou stránku na české wikipedii, heslo František Odkolek. Ve skutečnosti je totiž především wikipedista (bývalý člen vedení spolku, který wikipedii spravuje). Poprvé jsem o něm slyšela od ostatních badatelů a to proto, že okupuje stránku české wikipedie s heslem Odkolků. Zde upravuje vyznění údajů tak, aby to podporovalo jeho vlastním, fakty nepodloženým, představám. Několikrát byl vyzván k omezení manipulací a mazání faktů, které se snaží aktualizovat jiní badatelé. Ignoruje výzvy k zastavení šíření nepodložených tvrzení. Několikrát mu bylo badatelem řečeno, že jeho tvrzení, že Odkolkové a Odkolkové z Újezdce nebyli příbuzní, nejsou pravdivá. Přesto v televizním vystoupení předstíral, že se jedná o skutečnost,“ potvrzenou historiky“ a dokonce mě zde obviňoval, že šířím jakési nepravdivé údaje, z nějakých nekalých důvodů. Žádost o schůzku ze strany jiného přímého potomka Odkolků odmítl. Bylo na něj podáno trestní oznámení nejen mnou, ale také tímto dalším z přímých potomků. Žádný jiný genealog v reportáži nevystupoval. Nebyla jsem ani jednou informována, že by se Česká televize zajímala o genealogii mého rodu. Neměla jsem ani možnost se k tomu vyjádřit. Ostatně jako k ničemu, co se o mě tvrdilo.

Lživé tvrzení ČT #10: Nepodložená a nesmyslná obvinění České televize údajně potvrzují významní historici.
Skutečnost: Ve skutečnosti tato tvrzení nepotvrdil žádný významný historik. Do reportáže byl úmyslně vložen rozhovor s historikem prof. Županičem, který mě později informoval, že se vůbec nevyjadřoval k mojí osobě.  Profesor Županič se vyjadřoval k dokumentům ze Šlechtického archívu o odložené (nikoliv zamítnuté) žádosti Karla Odkolka o uznání šlechtického původu. Jeho odpověď byla střihem umístěna za tvrzení redaktora, že se prý neoprávněně vydávám za “šlechtičnu”, aby tak divák získal dojem, že právě toto historik „potvrzuje“. Karel kdysi pouze nedoložil všechny požadované dokumenty (žádost tedy byla po uplynutí termínu odložena ad acta, nikoliv odmítnuta proto, že by se prokázalo, že není přímým potomkem z větve Viléma Jindřicha barona Odkolka z Újezdce. Nejedná se tedy o důkaz, že by nebyl šlechtického původu). Později požádal o to samé Josef František Odkolek, ze stejné roudnické větve a jeho žádosti bylo vyhověno. Získal titul Josef František baron Odkolek z Újezdce, jeho bratr byl František Serafín Odkolek.

Lživé tvrzení ČT #11: Iniciovala a autorizovala jsem článek v sobotní příloze deníku Právo, kde jsem o sobě tvrdila, že jsem šlechtična, že můj rod podnikatelů Odkolků z Roudnice nad Labem má kořeny ve středověkém rytířském rodu Odkolků z okolí Hradce Králové.
Skutečnost: Článek nebyl rozhovorem se mnou, nikdy jsem si nic takového "neobjednávala a neoznačovala se jako „šlechtična“. Nic takového ostatně v textu ani není. Pouze to tvrdí redaktor Vondráček. Článek byl o historii mých předků Odkolků (které mám se zakladatelem firmy Fr. Odkolek společné), v souvislosti se založením nadačního fondu jsem dokonce zprostředkovala kontakt mezi autorkou článku a vedením United Bakeries a.s. (domnívala jsem se tehdy MYLNĚ, že se opravdu jedná o firmu Fr. Odkolek). Považuji taková prohlášení za urážku. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že existuje mnoho článků o "rytířském" a "šlechtickém" původu Františka Serafína Odkolka a já mám s Františkem Serafínem Odkolkem společné všechny jeho předky od jeho dědečka (mého 5xpradědečka) Jana Odkolka zpět do historie (jeho otec a moje pra...babička byli bratr a sestra). Přesto se takto nikde neprezentuji. Založila jsem nadační fond Odkolek a zajímám se o historii mého rodu Odkolek. Snažím se zajimavé informace popularizovat. Článek jsem v konečné tištěné podobě neviděla, až v reportáži. Pouze jsem zaznamenala masivní nátlak na autorku článku, jako ostatně na mnoho dalších lidí v mém okolí, aby v reportáži vystoupila, což odmítla.

Lživé tvrzení ČT #12: Údajně žaluji svěřenské fondy Andreje Babiše o neoprávněné používání názvu Odkolek v jedné z nejvýznamnějších pekáren.
Skutečnost: Žádná taková žaloba neexistuje. Jediná žaloba, kterou projednává Městský soud je již zmíněná žaloba nadačního fondu Odkolek na realitní společnost Odkolek s.r.o. Ta byla podána v době, kdy byla vlastníkem soukromá osoba. Teprve po podání žaloby tato osoba převedla tuto svojí firmu na UB.

Lživé tvrzení ČT #13: Chci se soudit o jedenáct ochranných známek. Dokonce jsem prý podala žalobu na Agrofert a tvrdím, že mi tyto známky “ukradli”.
Skutečnost: Naprosto nehorázná lež. Nic takového jsem nikdy neřekla, žádná taková žaloba neexistuje. Spor o platnost ochranných známek řeší příslušný úřad. Navíc jsem jej nevyvolala já, ale společnost United Bakeries tak, že jako první napadla nejen ochranné známky zaregistrované původně pouze pro nadační fond Odkolek. Svoje námitky zakládá United Bakeries na tvrzení, že jsou vlastníky práv na užívání “slova” Odkolek, resp. ochranných známek na toto znění. Právě z tohoto důvodu jsem se musela obrátit na moje právní zástupce. Ti mě po prozkoumání situace následně informovali, že United Bakeries není právním pokračovatelem firmy Fr. Odkolek.  Je tedy možné, že žádná z registrací těchto ochranných známek po roce 1990 neproběhla podle práva a je tedy velmi pravděpodobné, že tyto známky nejsou platné. Z tohoto důvodu podali mojí právní zástpupci podnět k jejich zrušení. Následně evropský úřad jednání o námitkách United Bakeries ve věci Odkolek zastavil s odůvodněním, že jsou “at risk”, tedy je možné, že budou skutečně zrušeny. Týden poté, co toto úřad oznámil, oslovil  mě redaktor Vondráček s tím, že lhal o tématu reportáže, pro kterou chtěl rozhovor. Tvrdil, že oceňuje moji snahu o záchranu hrobky na Malostranském hřbitovu.

Lživé tvrzení ČT #14: Neoprávněně se hlásím se ke šlechtickému rodu starých Odkolků z Újezdce, tento rod nemá s pekařskou rodinou Odkolků žádnou souvislost. V pramenech a literatuře se ukázalo,že to není pravda.
Skutečnost: Naprosto nepodložené a nepravdivé tvrzení. Příbuzenství obou rodů je naopak detailně popsáno v historických zdrojích (Ottův slovník naučný, Riegrův slovník) a tyto zdroje a údaje nebyly nikdy zpochybněny. Byl dokonce v minulosti uznán šlechtický původ bratrovi “pekaře” Odkolka, Josefu Františkovi baronu Odkolkovi z Újezdce. S tímto mám společné předky, včetně jeho dědečka Jana Odkolka, tedy logicky včetně Odkolků z Újezdce. Žádné prameny a literatura, která by dokazovala, že toto není pravda, neexistují. Můj přímý původ k Antonínu Kryštofu Odkolkovi je navíc dostatečně doložený matričními doklady a úředně ověřenými dokumenty ze zápisů z matrik, které byly uložené v archívech. Původ Antonína Kryštofa Odkolka v rodu Odkolků z Újezdce je naopak v (na České televizi) nezávislých historických zdrojích velmi podrobně a jasně popsán (více na https://www.odkolek.com/tiskove-prohlaseni). Genealogické údaje z Ottova slovníku naučného a Riegrova slovníku nebyly nikde vyvráceny. Žádná “literatura ani prameny” které toto údajně dokazují, neexistují. Naopak se postupně daří nadačnímu fondu Odkolek údaje z těchto zdrojů ověřovat výpisy z archivovaných matrik.

Lživé tvrzení ČT #14: Tvrdím o sobě, že jsem potomkem podnikatelského pekařského rodu. Odborná literatura vylučuje, resp. “všechny skutečnosti” svědčí o tom, že nejsem potomkem šlechtické rodiny Odkolků, ale ani nešlechtické rodiny pekařských podnikatelů Odkolků.
Skutečnost: Tvrzení, že jsem se někdy prohlašovala za potomka “pekaře” Odkolka je vysloveně lež, proto to v reportáži není nikde doloženo citátem, případně jiným důkazem. Žádná “odborná literatura”, ani jakési “všechny skutečnosti”, které vylučují, že nejsem potomkem Odkolků z Újezdce nebo dokonce ani “nešlechtické rodiny” Odkolků, neexistují. Proto nebyly v reportáži ČT ukázány.Tvrzení, že jsem se někdy prohlašovala za potomka “pekaře” Odkolka je vysloveně lež, která mě má v očích diváků dehonestovat tím, že mám vypadat jako někdo, kdo předstírá něco, co není. Toto bude také součástí žaloby na ochranu osobnosti. Pro moje aktivity v rámci nadačního fondu nehraje žádnou roli, kterého z Odkolků jsem přímým potomkem. Zabývám se především historií Odkolků a tedy logicky mých společných předků se zakladatelem firmy Fr. Odkolek. Důvodem mého zájmu o rekonstrukci zdevastované hrobky Odkolků je skutečnosti, že Franz Odkolek byl mladším bratrem mojí pra...babičky Frederiky Josefy. Protože byl zároveň otcem “mlynáře a pekaře” Františka Serafína Odkolka, oslovila jsem v roce 2018 vedení UB s nabídkou spolupráce. Naopak, byla jsem to já, kdo United Bakeries (v době, kdy jsem je mylně považovala za právní nástupce firmy Fr. Odkolek) poskytla prakticky kompletní genealogické a historické informace o rodu Odkolků. O mém původu jsem dokonce sama informovala i redaktora ČT, když předstíral zájem o projekt restaurování hrobky. Vzhledem k tomu, že i autora reportáže jsem sama od začátku komunikace pravdivě informovala jak o mém příbuzenském vztahu k Odkolkům, je jeho tvrzení v reportáži vědomá lež.

Lživé tvrzení ČT #15: Být potomkem “pekařského” rodu a zároveň šlechticem nejde dohromady.

Skutečnost: Naopak. Josef František baron Odkolek z Újezdce byl bratrem “pekaře” Odkolka. Titul barona Odkolka z Újezdce mu byl uznán i pro jeho potomky. Syn pekaře Odkolka, Jindřich Odkolek byl bratrancem Adolfa barona Odkolka z Újezdce, slavného vynálezce v oblasti zbraní a letecké techniky.

Lživé tvrzení ČT #16: Nyní se věnuji novinařině. Mým “mateřským” webem se staly Parlamentní listy a weby nacionální pravice. Moje články se ale objevují i na radikálně pravicových webech, například Národního sjednocení.
Skutečnost: Vyslovená lež. Žádné články nepíšu, ani nepublikuji. Jako novinářka nepracuji, ani pro Parlamentní listy, ani pro žádné “weby nacionální pravice”. Nikdy jsem nic nepublikovala ani na webu Národního sjednocení. V minulosti jsem pouze poskytla rozhovory Parlamentním listům. Rozdíl mezi novinářem a osobou, která odpovídá na otázky novináře musí být České televizi jasný. Nevím, jestli a kdo rozhovory se mnou dále kopíruje a jakým způsobem je prezentuje. Česká televize si tuto informaci nijak neověřovala. Studuji momentálně mimo jiné sociologii na Humboldtově univerzitě, jedné z nejlevicovějších univerzit v Evropě. Na rozdíl od pejorativního výrazu “bulvární novinářka” jsem pracovala především jako reportérka zpravodajství pro TV Prima, šéfredaktorka TV Galaxie a zahraniční zpravodajka pro televizní zpravodajství TV Markíza. Užívání pejorativního označení mojí práce jako „bulvární“ v titulku, stejně jako “šlechtična” má za cíl snížit mojí vážnost na veřejnosti. Odkazuje se na dnes běžnýspolečenský magazín, který měl sice velmi nevhodné jméno, ale rozhodně nepoužíval „bulvární” metody. Všechny reportáže, které jsem natočila, byly reportáže typu lifestylového magazínu. Bydlení, zájmy, apod. Pro tento pořad jsem pracovala také jako režisérka. Od absolvování filmové školy jako novinářka nepracuji, věnovala jsem se scénáristice.

Lživé tvrzení ČT #17: Premiér Andrej Babiš mi financoval volební kampaň do Senátu.
Skutečnost: Do senátních voleb mě jako nečlena ANO nominovala místní organizace ANO. Náklady na kampaň jsem si hradila sponzorským darem a to ve výši 300.000 korun. Andrej Babiš mi rozhodně na kampaň nijak nepřispěl. Osobně jsme se ani nikdy nepotkali.

Lživé tvrzení ČT #18: “Vezu se na vlně “Antibabiše”, což je podle experta České televize dokonce “sprosté” a „není to čestné“. Prezentuji se jako “bojovnice proti oligarchickému premiérovi".

Skutečnost: Bezdůvodné veřejné obvinění, že se chovám "nečestně a sprostě". Ve skutečnosti je to naopak. Osobu pana Babiše naopak prakticky nikdy veřejně nekomentuji, právě s ohledem na skutečnost, že mě lokální organizace ANO v roce 2018 nominovala do voleb do Senátu. Obviňovat mě tedy z jakési “nečestnosti” vnímám jako veřejnou urážku. Ponechám stranou, že se k tomuto vyjadřuje člověk, který byl v první části reportáže představen jako “expert genealog”, aby v další části prezentoval, co si zjišťoval, že se píše na sociálních sítích. Pravděpodobně se zde ukazuje další skutečná motivace této dehonestace.

Lživé tvrzení ČT #19: Lenka Hornová byla kvůli mě byla poprvé a naposledy ve svém životě u soudu, protože jsem v bulvárním deníku Blesk vypovídala, že všechny reportérky závodí o to, kolika slavným osobnostem se dostat do postele a Hornová toto řídí. Na základě rozhodnutí soudu jsem se údajně musela omluvit a dokonce zaplatit Lence Hornové odškodné. - ZDE SOUD PRO PRAHU 6 ROZHODL, ŽE HORNOVÁ NEMLUVILA PRAVDU A MÁ SE OMLUVIT

 

Skutečnost: Nemám žádný důvod se omlouvat, žádný soud mi toto nepřikázal a odškodnění jsem Lence Hornové nikdy platit nemusela. Žádný takový rozhovor jsem nikdy neposkytla. Jednalo se o fiktivní rozhovor deníku Blesk, který použil moje jméno a fotografie bez mého souhlasu. Omluvu a odškodnění získala Lenka Hornová od deníku Blesk. Jednalo se o fiktivní rozhovor, který vytvořil redaktor Blesku poté, co jsem jeho telefonickou žádost o rozhovor odmítla. O údajném „rozhovoru“ a jeho obsahu jsem se dozvěděla až poté, co byl zveřejněn. To se prokázalo u soudu. Lenka Hornová se tedy musela dostavit k soudu, protože se jednalo její vlastní soudní spor s deníkem Blesk. U soudu jsem svědčila v neprospěch Blesku a Lenka Hornová tak získala od Blesku omluvu a finanční odškodnění. Předpokládám, že ví, kdo jí odškodnění zaplatil. Na Lenku Hornovou jsem podala trestní oznámení. 

                           

Lživé tvrzení ČT #20: Po “prohraném” sporu s Lenkou Hornovou jsem se odstěhovala do zahraničí a “změnila si jméno”.
Skutečnost: V době sporu Lenky Hornové s deníkem Blesk, jsem již žila se svým partnerem v zahraničí. Žádné jméno jsem "si nezměnila". Až o skoro dva roky později jsem se jednoduše za svého partnera provdala. Česká televize ale vyvolává úmyslně dojem, že jsem se chtěla pravděpodobně schovat někde v zahraničí a z tohoto důvodu jsem se dokonce přejmenovala. To je nehorázná lež.

Lživé tvrzení ČT #21: Vystřídala jsem řadu jmen, “přejmenovala jsem se” z Krugová na Groene.

Skutečnost: Žádná jména "nestřídám", ani se "nepřejmenovávám". Jsem podruhé vdaná. Můj první manžel se jmenoval Krug, druhý se jmenuje Groene. Žádná jména tedy “nestřídám”, ani se nenechávám přejmenovávat z jakýchsi nekalých důvodů, jak chce Česká televize neustále naznačovat. Jediná mnou iniciovaná změna resp. přidání dalšího příjmení souvisí především s mojí aktivitou pro nadační fond Odkolek. Poslední "kapkou" byl arogantní postoj právníků UB, kteří účelově tvrdí, že jméno Odkolek je jen "slovo" a žádné příjmení. Vzhledem k tomu, že jsem prokazatelně přímým (pokrevním) potomkem rodu Odkolků, považuji to vzhledem k situaci za logické a nevidím důvod mě takto veřejně dehonestovat. Nevidím důvod, proč bych jako přímý potomek rodu neměla toto příjmení užívat a to navíc ve chvíli, kdy soukromá společnost, která není pokračovatelem firmy Fr. Odkolek, byla založená po roce 2000, užívá toto 800 let existující rodové příjmení k označování svých produktů s odůvodněním, že se o příjmení nejedná.

Lživé tvrzení ČT #22: Moje volební kampaň byla postavena na kritice neziskových organizací a občanské společnosti vůbec.
Skutečnost: Lež. V mém volebním programu nic takového nebylo. Týkal se především problému exekucí, které považuji za obrovský problém, špatné infrastruktury na Plzeňsku, omezování provozu nemocnice v Rokycanech a dalších lokálních témat.

 

Lživé tvrzení ČT #23: Publikovala jsem ve Svobodném vysílači, na národoveckých webech, které jsoučasto brány jako dezinformační. Měla jsem tam jakési politologické rozbory.
Skutečnost: Jedná se o další lež. Nikde jsem nepublikovala, snaha dávat mě do souvislosti s “národoveckými weby” není podložené žádnými fakty. Žádné politologické rozbory nedělám. Svobodný vysílač mě jednou požádal o rozhovor. Nevím, jak si “publikování” v rádiu redaktor České televize představuje. Takto by musel být každý, koho požádá ČT o rozhovor, redaktorem České televize. I když to tak vypadá, že tuto práci může dělat každý, přece jen to tak není.

 

Na závěr jedna mediální manipulace: Redaktor České televize se ke všem lžím ještě snažil v divácích vyvolat dojem, že si dělám jakési nároky na “pekárny Odkolek”. Proto umístil do reportáže komentář jakéhosi experta, který říká “Nemám žádné zprávy, že by tato rodina byla součástí té rodinné firmy a měla tam nějaký majetkový podíl.” Má na mysli mojí rodinu. Vzhledem k tomu, že si žádné nároky nedělám, je umístění tohoto rozhovoru účelové a o jakési vyváženosti nemůžu být opět ani řeč. Ve skutečnosti by si takové nároky by si dnes nemohl dělat ani František Serafín osobně, protože

a) jeho dcera vše prodala a v roce 1913 nechala firmu vymazat z rejstříku,

b) dnešní United Bakeries nemají s firmou Fr. Odkolek právně nic společného,
c) akciová společnost Fr. Odkolek byla v roce 1947 znárodněna a již v té době patřila akcionářům, nikoliv rodině Odkolků.

 

Zatímco celá reportáž tvoří jednu pomluvu mojí osoby za druhou, aniž bych se k tomuto mohla vyjádřit (žádné natáčení jsem neodmítla, jak redaktor tvrdil v médiích - požádal mě o natáčení o rekonstrukci hrobky Odkolků, požádala jsem o posunutí na měsíc březen a nabídla náhradu, pokud by to nebylo možné. To redaktor odmítnul. Nebyla jsem nikdy informována o skutečném cíli natáčení. Prakticky až před odvysíláním na mě čekal redaktor za dveřmi volebního výboru se zapnutou kamerou, a snažil se měpřekvapit svými „obviněními“. Jasně jsem řekla, že nesouhlasím s takovým natáčením, redaktor slíbil, že mi dá možnost se k jeho "scénáři" vyjádřit. To se nestalo. Rozhovory se zástupcem firmy UB naopak vedl redaktor České televize mnohem slušnější, až servilní formou, dal jim možnost v klidu se vyjádřit a žádná vyjádření ze strany United Bakeries nezpochybňoval následně tak, že by se divák domníval, že nemluví pravdu. Naopak o mě celou dobu prohlašuje, že nemluvím pravdu, údajně je to dokonce „dokázáno“, nějakým způsobem neustále neoprávněnými požadavky „ubližuji“ této firmě a zpochybňuje všechna fakta. Toto ukazuje na podezřelou nevyváženost celé reportáže, a to jednoznačně ve prospěch United Bakeries. Motivace autora mi bohužel není známa.

 

Požádala jsem Českou televizi o sdělení, jaké "důkazy" pro svoje tvrzení má, což Česká televize odmítla! 

To samo o sobě považuji za skandální.

Lucie Groene Odkolek