top of page

Česká televize nechala  vyrobit a  odvysílat reportáž  „Šlechtična z bulváru“, která obsahuje naprosto absurdní a  lživá tvrzení o zakladatelce nadačního fondu Odkolek, Lucii Groene Odkolek. Údajně měla podat žalobu na "pekárny Odkolek", kde si prý dělá nároky na ochranné známky firmy United Bakeries a.s.  (taková žaloba NEEXISTUJE), stejně tak je naprosto lživé tvrzení, že by o sobě někdy Lucie Groene Odkolek mluvila jako o "dědičce", případně potomkovi pekařské linie Odkolků. Viz omluva E15.

 

ČT nechala dokonce umístit na internet  odkaz “Kdo je Lucie Groene Odkolek”, kde uvádí další naprosto lživá tvrzení.  Rada ČT vyzvala generálního ředitele, aby zjednal nápravu, obsahová analýza Rady pro rozhlasové a televizní vysílání konstatovala, že redaktoři v reportáži nemluvili pravdu, a úřad Veřejného ochránce práv vyzval RRTV, aby požadovala po České televizi nápravu. Lenku Hornovou již Obvodní soud pro Prahu 6  odsoudil k tomu, aby se za svoje lži v reportáži o Lucii Groene Odkolek omluvila. Součástí žaloby podané na Českou televizi, a projednávané momentálně u Městského soudu v Praze, je také tato OMLUVA ČESKÉ TELEVIZE:

"Česká televize se tímto omlouvá paní Lucii Groene Odkolek za všechna nepravdivá tvrzení, která byla odvysílána v reportáži Šlechtična z bulváru, a to zejména za nepravdivé tvrzení, že paní Lucie Groene Odkolek není přímým potomkem rodu Odkolků, nepravdivé tvrzení, že je dokázáno, že paní Groene Odkolek není potomkem Odkolků z Újezdce, za nepravdivé tvrzení, že paní Lucie Groene Odkolek "žaluje svěřenské fondy Andreje Babiše o neoprávněné používání názvu Odkolek v jedné z nejvýznamnější pekáren", za nepravdivé tvrzení, že Lucie Groene Odkolek "o sobě tvrdí, že je potomkem podnikatelského pekařského rodu a zároveň šlechtična, což vůbec nejde dohromady". 

 

Omlouváme se za vyznění reportáže tak, že se divák mohl domnívat, že si paní Lucie Groene Odkolek účelově měnila jména, a že si dokonce změnila jméno, aby si kladla neoprávněné nároky na "pekárny Odkolek". 

 

Dále se omlouváme za nepravdivé tvrzení, že si paní Groene Odkolek "objednala článek, ve kterém o sobě tvrdila, že je šlechtična", a za nepravdivé tvrzení, že nebylo možné doložit údaje paní Lucie Groene Odkolek o jejím studiu na filmové škole Motion Picture Institute a Humboldtově univerzitě. 

 

Omlouváme se tímto paní Lucii Groene Odkolek za nepravdivé tvrzení, že se "přejmenovala na Lucii Frederiku Groene Odkolek a brzy poté podala žaloby na podnik, do jehož vlastnictví patří i pekárny s názvem Odkolek", za nepravdivé tvrzení, že paní Groene Odkolek "žaluje pekárny za užívání jejího údajného rodového jména", že "žádá od soudu rozhodnutí, že firma Odkolek užívá název neoprávněně, bez jejího souhlasu", dále za nepravdivé tvrzení, že paní Groene Odkolek "podala žalobu na Agrofert". 

 

Dále se tímto omlouváme paní Groene Odkolek za nepravdivé tvrzení, že se "vydávala za potomka pekařského podnikatelského rodu z 19. století, po němž jsou pekárny pojmenovány", a za nepravdivé tvrzení, že se přejmenovala na Krugová a Groene, ačkoliv ke změně příjmení došlo sňatkem. 

 

Omlouváme se paní Lucii Groene Odkolek za nepravdivé tvrzení, že "se nedá ověřit, že měla v Michiganu studovat filmovou školu, a v Německu Humboldtovu univerzitu", 

 

Nemáme k dispozici žádné důkazy, které by potvrdily tvrzení uvedená ve vysílání České televize, že "paní Lucie Groene Odkolek není potomkem rodu Odkolků resp. Odkolků z Újezdce". 

 

Omlouváme se dále paní Lucii Groene Odkolek za nepravdivé tvrzení, že se "neoprávněně hlásí ke starému rytířskému rodu, tento rod nemá s pekařskou rodinou Odkolků žádnou souvislost a že dokonce toto vylučuje odborná literatura”.

 

Omlouváme se paní Groene Odkolek za nepravdivé tvrzení, že "všechny skutečnosti svědčí o tom, že paní Lucie není potomkem šlechtické rodiny Odkolků, ale ani nešlechtické rodiny pekařských podnikatelů Odkolků". 

 

Nemáme k dispozici žádné důkazy, že by se paní Groene Odkolek prezentovala jako potomek "pekařských podnikatelů Odkolků". 

 

Dále se omlouváme paní Groene Odkolek za nepravdivé tvrzení, že by "předkové paní Groene Odkolek, konkrétně rodinná větev od Frederiky Odkolek, ze které paní Groene Odkolek pochází, byli "většinou řezníci a s podnikatelskou rodinou Odkolků pekařů neměli nic společného", a za nepravdivé tvrzení, že se paní Groene Odkolek bude "29. dubna u soudu domáhat, aby pekařská firma odstranila ze svého názvu Odkolek". 

Omlouváme se dále za nepravdivé tvrzení, že paní Groene Odkolek "se věnuje novinařině a jejím mateřským webem jsou weby nacionální pravice", že „publikovala ve Svobodném vysílači a na národoveckých webech měla jakési politologické rozbory”.

 

Omlouváme se za ničím nepodložené nepravdivé tvrzení, že při kandidatuře do Rady České televize "počítala s hlasy SPD nebo s hlasy kritizujícími Českou televizi, že je příliš liberální." 

​ČESKÁ TELEVIZE

bottom of page