REKONSTRUKCE ODKOLKOVSKÉ HROBKY

Nadační fond Odkolek navázal spolupráci se Správou pražských hřbitovů a Spolkem Malostranský hřbitov, který se dlouhodobě o záchranu hřbitova stará. Na základě odborného posudku, který byl vypracován, je potřeba rozsáhlý zásah restaurátora. O hrobku Odkolků na Malostranském hřbitově se mnoho let nikdo nestaral. A to přesto, že se jménem zde pohřbeného slavného majitele mlýnů na Kampě a zakladatele rodinné firmy FR.ODKOLEK neoprávněně pyšnilo mnoho firem, které se vydávají dodnes za jakési "následovníky". Aktuální stav tomu bohužel odpovídá.

 

Vedle u nás velmi známého Františka Serafína Odkolka je zde pohřbený také jeho otec, František "Franz" Antonín Odkolek (jeho 5xpravnukem je člen správní rady NF Odkolek, pan Soldán), mladší bratr Frederiky Josefy Odkolek, jejíž 4xpravnučkou je zakladatelka nadačního fondu Odkolek, Lucie Groene Odkolek. Jedním z cílů nadačního fondu je tedy logicky celková rekonstrukce této hrobky.

 

Náhrobek z polabského pískovce a rám hrobu je ze sliveneckého mramoru. Nyní v takřka dezolátním stavu. Nápisová deska je prasklá a text již skoro nečitelný. Oplocení hrobu z kovaných železných pásků, poničené. Částečně i chybí.Hrobka je bohužel ohrožena také pohyby půdy, proto se náhrobek naklání čím dál více směrem dozadu.

Je potřeba jednotlivé části hrobky demontovat, zpevnit základy a sestavit jednotlivé kamenné bloky do původní podoby.