Kandiduji do Senátu za Prahu 9 (senátní obvod č.24) jako nestraník s podporou "Demokratické strany zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT", která byla již v senátních volbách 2018 jednou z těch stran, které mě veřejně podpořily. Tato strana dlouhodobě bojuje proti nesmyslnému trápení zvířat. Požaduje zastavení dlouhých transportů našich hospodářských zvířat mimo EU a zrušení výjimek umožňujících rituální zabíjení zvířat bez omráčení. Požaduje zpřísnění trestů za týrání zvířat a skutečnou podporu těch, kteří každý den bojují za jejich záchranu. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je (stejně jako já) proti  zavedení eura, požaduje uzákonění obecného referenda a zrušení televizních poplatků. 

 

Domnívám se, že je potřeba vrátit prázdným slovům jejich původní obsah. Bojovat proti postupnému omezování svobody slova a suverenity naší země. Je potřeba chránit naší zemědělskou půdu, naše nerostné bohatství a zajistit všem bez rozdílu přístup k pitné vodě. Ta se nikdy neměla stát majetkem zahraničních firem.

 

V rámci volebního obvodu Prahy 9 bych se ráda věnovala také lokálním tématům. Mezi takové patří rychlejší modernizace a odhlučnění železniční tratiřešení hluku resp. nízkých přeletů letadel nad touto městskou částí, zajištění větší bezpečnosti v městských parcích, a především jasný a pro obyvatele Prahy 9 únosný koncept developerských projektů.

 

Bydlím ve Vysočanech a jako předsedkyně správní rady Nadačního fondu Odkolek doufám, že se zde podaří zachovat budovy bývalých mlýnů včetně historických log Odkolek a FOV na fasádě, u kterých hrozí, že budou odstraněna. Jako "vlastní" si je totiž zaregistrovaly společnosti vzniklé po roce 1990, a to přesto, že podle informací fondu nikdy nebyly právními nástupci rodinné firmy "Fr. Odkolek", která byla vymazána z obchodního rejstříku 6. srpna 1913. O něco dříve (5. dubna 1912) založená "Fr. Odkolek, Akciová společnost parní mlýn a továrna na chléb" byla znárodněna roku 1947 a nevztahovaly se na ní žádné restituční nároky.   

 

Praha 9 má ohromný potenciál. Modernizace je pozitivní vývoj, je ale potřeba zachovat unikátní genium loci, které především Vysočany charakterizuje a odlišuje od jiných částí Prahy. 

 

Každý hlas je důležitý a kdo zůstane doma, daruje svůj hlas těm, kteří o něm později rozhodnou. Rozhodla jsem se i nadále veřejně bojovat za nás za všechny, kteří chtějí mít konečně v Senátu rozumné politiky -  a to i přes bezprecedentní pokus mě co nejvíce na veřejnosti poškodit, viz zde

I nevolit je volba. Doufám tedy, že přijdete 2. a 3. října využít svůj hlas.

Lucie Groene Odkolek

Lucie Groene Odkolek: 

"Do Senátu (nejen) za Vysočany"

Groene_Odkolek.jpg