TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ NADAČNÍHO FONDU ODKOLEK K REPORTÁŽI ČT:

 

Česká televize se z našeho pohledu dopouští tresného činu pomluvy tím, že v reportáži “Šlechtična z bulváru” umožňuje šířit lži o zakladatelce nadační fondu Odkolek, paní Lucii Groene Odkolek, viz zde. Přestože se autoři těchto lží odvolávají na jakési "důkazy", tyto nebyly v reportáži uvedeny a na přímý dotaz paní Groene Odkolek Česká televize dokonce odmítla tyto "důkazy" předložit i jí osobně. Část nepravdivých tvrzení se týká také nadačního fondu Odkolek, jehož existenci autor reportáže raději zamlčel. 

 

Paní Groene Odkolek nevede žádné soudní řízení proti “pekárnám Odkolek”. Jediné soudní řízení ve věci Odkolek vede nadační fond Odkolek proti realitní společnosti Odkolek s.r.o., která byla založena soukromou osobou. Tato osoba následně prostřednictvím vlastní advokátní kanceláře kladla požadavky na nadační fond Odkolek resp. požadovala jeho přejmenování a vyhrožovala žalobami. Teprve po podání žaloby u Městského soudu právníky nadačního fondu, byla tato realitní společnost převedena tímto jediným majitelem do vlastnictví United Bakeries a.s.

 

Právní spor o ochranné známky vyvolala naopak společnost United Bakeries a.s. tím, že jako první napadla registrace ochranných známek,  které byly původně určeny pouze pro aktivity nadačního fondu, pro knihu a film o historii Odkolků. Teprve poté byla paní Groene Odkolek nucena obrátit se na svoje právní zástupce, kteří po prozkoumání okolností registrace ochranných známek, na které se United Bakeries a.s. odvolává, konstatovali, že nemusí být platné. Z tohoto důvodu byl podán podnět ke zrušení takto registrovaných ochranných známek. Byly totiž registrovány v 90. letech osobami, které nebyly a nejsou právními nástupci (v té době již neexistující) firmy Fr. Odkolek a ani neměli k takové registraci souhlas od oprávněných osob. Akciová společnost Odkolek, která od roku 1912 sídlila ve Vysočanech, nebyla majetkem rodiny Odkolků, ale akcionářů. Tato společnost byla navíc znárodněna roku 1947 a nevztahují se na ní žádné restituční nároky. 

 

Námitku United Bakeries a.s. proti registraci ochranných známek paní Groene Odkolek, evropský úřad European Union Intellectual Property Office Earlier dokonce pozastavil k 4. prosinci 2019 s odůvodněním, že ochranné známky, na které se odvolává United Bakeries a.s. jsou "at risk (under opposition or cancellation)". V té době začala vznikat reportáž, která měla paní Groene Odkolek v očích veřejnosti dehonestovat tvrzením, že si klade jakési nároky, které nemá. Jen o několik dní později kontaktovat autor reportáže paní Groene Odkolek s tím, že předstíral zájem o její snahu o rekonstrukci hrobky Odkolků. Skutečný cíl reportáže (snaha prezentovat paní Groene Odkolek jako někoho, kdo si "dělá nároky na pekárny Odkolek", dokonce si údajně kvůli tomu změnil jméno a autor dokonce lže, když tvrdí, že  "je dokázáno, že není potomkem Odkolků" ) byl po celou dobu natáčení redaktorem tajen. Paní Groene Odkolek JE přímým potomkem rodu Odkolků, stejně jako pan Soldán, další z členů představenstva nadačního fondu. Pan Soldán na nepravdivost tvrzení, že novodobé "pekárny Odkolek" jsou nástupci původní rodinné firmy, upozorňoval již v roce 2004. Ve sporu nejde o to, že by si někdo kladl nároky "na pekárny", ale že dnešní "pekárny Odkolek" nemají právo se takto označovat a už vůbec nemají právo z této pozice klást požadavky na jiné potomky rodu, který existuje již 800 let. Právě tvrzení právních zástupců United Bakeries a.s., že jméno Odkolek již neexistuje a jedná se o pouhé slovo, vedlo paní Groene Odkolek k tomu, že se rozhodla toto příjmení znovu používat. Dalším důvodem bylo zastupováním nadačního fondu, který se zabývá badatelskou činností o historii jejích (dokázaných) předků Odkolků.

 

Myšlenka založit nadační fond, jehož cílem by bylo zabývat se historií rodu Odkolků/Odkolků z Újezdce vznikla již v roce 2018. Zakladatelka nadačního fondu, paní Lucie Groene Odkolek, tehdy oslovila společnost, o které se domnívala, že je právním nástupcem firmy Fr. Odkolek (existující v letech 1867-1913). Vedla jí k tomu skutečnost, že se tato firma takto dlouhodobě prezentuje, a neměla tedy důvod o tom pochybovat. Jediným důvodem, tuto firmu oslovit, byl katastrofální stav hrobky rodu Odkolků. Zde je pohřbený nejen Franz Odkolek (celým jménem František Antonín Serafín Odkolek, mladší bratr pra..babičky paní Groene Odkolek, Frederiky J. Odkolek), ale zároveň jeho syn, František Serafín Odkolek. Zakladatelka nadačního fondu tedy předpokládala, že je v zájmu této společnosti, aby hrobka jejího zakladatele byla zachráněna. 

 

Šíření tak velkého počtu lží o paní Groene Odkolek autorem reportáže jen ukazuje, že jeho cílem nebylo informovat pravdivě - ani o činnosti paní Lucie Groene Odkolek, ale ani nadačním fondu, který založila. Existence nadačního fondu byla redaktorem naopak zamlčena, setkání s dalším členem správní rady redaktor dokonce odmítl. Redaktor České televize z nám nejasných důvodů masivně poškodil prakticky všechny projekty, které jsme připravovali a tím, že postupně navštívil všechny naše partnery, aby jim naznačoval, že “je něco v nepořádku” a požadoval na různých osobách vyjádření k jeho nesmylným a ničím nepodloženým obviněním. Paní Groene Odkolek podala trestní oznámení, které vyšetřuje Policie ČR.