NF ODKOLEK

Nadační fond ODKOLEK byl založen 22. února 2019. Naším cílem je především badatelská činnost, dokumentace a péče o památky spojené s historiií Odkolků a Odkolků z Újezdce. Historie tohoto rodu patří pravděpodobně k těm nejméně zmapovaným.

 

 rámci badatelské činnosti se nám v minulém roce podařilo ověřit údaje o příchodu Antonína Kryštofa Odkolka do Roudnice nad Labem tak, jak o nich mluví Ottův slovník naučný. Jedním z projektů nadačního fondu je také rekonstrukce hrobky Odkolků na Malostranské hřibtově. Hrobka Odkolků na Vyšehradském hřbitově byla bohužel v 80. letech obětována archeologickému průzkumu a zničena, ostatky Jindřicha Odkolka (syna Františka Serafína Odkolka) a Marie Odkolkové roz. Trödlové odvezeny neznámo kam.

 

Také starší hroby roudnických Odkolků již neexistují. Z tohoto důvodu je pro nadační fond Odkolek prioritou, zachránit alespoň tuto hrobku na Malostranském hřbitověNadačnímu fondu Odkolek se v uplynulém roce podařilo dohledat velké množství "odkolkovských" dokumentů, které by jinak skončily zapomenuté v archívech. V současné době pracujeme na jejich vyhodnocení.