Naše cíle

Nadační fond byl založen 22. února 2019.

 

Naším cílem je především badatelská činnost, dokumentace a péče o památky spojené s historiií Odkolků a Odkolků

z Újezdce. Dále zastupování a pozitivní propagace rodu, který na našem území více než 800 let spoluvytvářel českou historii. 

Odkolkové/Odkolkové z Újezdce a jejich historie patří pravděpodobně k těm nejméně zmapovaným českým rodům. Jedním z mála historiků, kteří se jejich působení v českých dějinách věnovali, byl například Zdeněk Doubravský v knize

"S erbem a kordem". Tato kniha mapuje pouze historii některých členů rodu, pocházejícího původně z mladoboleslavska. NF Odkolek připravuje vlastní publikaci.

 

Nadační fond Odkolek si dále klade za cíl dlouhodobě podporovat lepší znalost české historie, založenou na faktech.

V rámci badatelské činnosti se nám v minulém roce podařilo ověřit údaje o příchodu Antonína Kryštofa Odkolka do Roudnice nad Labem tak, jak o nich mluví Ottův slovník naučný, dále také matriční údaje týkající se jeho otce, Ferdinanda Maximiliána Odkolka z Újezdce.

 

 

Naše projekty

 

Jedním z projektů nadačního fondu je také rekonstrukce hrobky Odkolků na Malostranské hřibtově. Hrobka Odkolků na Vyšehradském hřbitově byla bohužel v 80. letech obětována archeologickému průzkumu a zničena, ostatky Jindřicha Odkolka (syna Františka Serafína Odkolka) a Marie Odkolkové roz. Trödlové odvezeny neznámo kam. Také starší hroby roudnických Odkolků již neexistují. Z tohoto důvodu je pro nadační fond Odkolek prioritou, zachránit alespoň tuto hrobku na Malostranském hřbitově

Nadačnímu fondu Odkolek se podařilo dohledat velké množství "odkolkovských" dokumentů, které by jinak skončily zapomenuté v archívech. V současné době pracujeme na jejich vyhodnocení.